Paslaugos
Apie mus
Patirtis
Kontaktai
Pradžia
linija
VRSKB
UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras"

UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ įkurtas 2002 metais. Firma vykdo statinių technines ekspertizes (nuostolių dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų ir nebaigtos statybos įvertinimas, griūties priežasčių statybose nustatymas, statinių techninės būklės įvertinimas ir k.t.),  statinių statybos valdymą ( projektinės dokumentacijos atlikimo ir suderinimo kontrolė, leidimų statybai gavimas, rangovų parinkimas, statybos biudžeto kontrolė, užbaigto statyti statinio priėmimas naudoti, teisinė registracija), statinių statybos techninę priežiūrą (statybos darbų kokybės kontrolė, paslėptų darbų priėmimas, faktiškai atliktų darbų aktų tikrinimas, dalyvavimas objekto priėmime naudoti).

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ visose organizacijos veiklos srityse įsipareigoja paslaugas teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos verslo šaką reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais, kuriuos įmonė prisiima vykdyti, siekdama veiklos atitikties, standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimams, nuolatos gerinti kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemų rezultatyvumą:
• UAB "VRSKB" veiklos prioritetas – patenkinti Klientų reikalavimus ir stengtis viršyti jų lūkesčius;
• UAB "VRSKB" siekia būti lyderiu savo paslaugų teikimo srityje;
• Visiems UAB "VRSKB" darbuotojams aktyviai dalyvaujant kokybės ir aplinkosaugos gerinimo procese, užtikrinama, kad bus pasiekti išsikelti tikslai ir Klientų (Pirkėjų) pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis;
• Nuolatos kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų kūrybinę iniciatyvą ir atsakomybę;
• Savo veikloje taikyti taršos prevencijos priemones;
• Saugoti aplinką ir įtakoti Klientą (Pirkėją), atliekant ekspertizių ir techninės priežiūros paslaugas;
• Užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, mažinti riziką bei pavojus, vykdyti susirgimų prevenciją;
• Nuolatos gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, įrodyti, bei kitus užkrėsti savo pavyzdžiu, kad kokybiškos paslaugos, konkurencingumas bei verslo produktyvumas priklauso nuo mūsų pastangų, nuo mūsų globalaus mąstymo ir lokalaus veikimo.

DARBUOTOJAI:

Artūras Sabeckis
generalinis direktorius
ekspertizės vadovas
e-mail: a.sabeckis@vrskb.lt


Jonas Sabeckis
direktorius plėtrai
e-mail: j.sabeckis@vrskb.ltSnieguolė Špūrienė
ekspertė
e-mail: s.spuriene@vrskb.ltJurgita Stanienė
ekspertė
e-mail: j.staniene@vrskb.ltErnestas Sabeckis
ekspertas
e-mail: e.sabeckis@vrskb.ltbuhalterė :
Daiva Sabeckienė
e-mail: info@vrskb.ltadministratorė
e-mail: info@vrskb.lt

 
APIE ĮMONĘ